Protest rolników w Polsce: Sto ciągników może zablokować drogi powiatu jasielskiego

Protest rolników w Polsce: Sto ciągników może zablokować drogi powiatu jasielskiego

Jutrzejszy dzień przyniesie rozpoczęcie masowego protestu rolnictwa w Polsce. Właśnie do tego czasu planowany jest wyjazd na drogi powiatu jasielskiego aż stu ciągników, co może kompletnie sparaliżować ruch drogowy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” zapowiedział rozpoczęcie strajku generalnego, który rozwinie się poprzez blokadę dróg i autostrad już od 9 lutego. Niewykluczone, że na drogach pojawi się nawet sto ciągników, co dodatkowo potęguje skalę protestu.

Zgodność rolników z obowiązującymi regulacjami dobiega końca. Sprzeciwiają się one wprowadzeniu „Zielonego Ładu” oraz Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie, argumentując to wzrostem kosztów produkcji oraz napływem taniej żywności spoza granic kraju.

Stanowisko przyjęte przez Brukselę w ostatnim dniu stycznia 2024 roku spotkało się z gwałtowną reakcją społeczności rolniczej, która uznaje je za nie do przyjęcia. Rolnicy wskazują na bierność władz Polski oraz deklaracje współpracy z Komisją Europejską, co oznacza respektowanie decyzji dotyczących importu produktów rolnych i żywności z Ukrainy. Z takim stanem rzeczy rolnicy nie mogą się zgodzić, co skłoniło ich do ogłoszenia strajku generalnego – informuje NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Dodają, że rząd powinien wypracować klarowny plan dla produkcji rolnej, zapewniający jej opłacalność, odbudowę polskiego przetwórstwa i handlu. Zdaniem protestujących, polskie gospodarstwa rolne to fundament bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a zdrowa żywność produkowana przez polskich rolników jest kluczowa dla zdrowia obywateli.