Aktualności sportowe: Burmistrz Jasła przyznał 64 nagrody za sportowe osiągnięcia

Aktualności sportowe: Burmistrz Jasła przyznał 64 nagrody za sportowe osiągnięcia

Adam Kostrząb, burmistrz Miasta Jasła, udzielił oficjalnego uznania dla znaczących osiągnięć sportowych w 2023 roku, honorując łącznie 64 osoby z różnych dyscyplin sportowych. Zarówno sportowcy, jak i trenerzy oraz działacze sportowi byli obecni na liście laureatów.

Podział nagród był następujący: 27 nagród pieniężnych trafiło do rąk najważniejszych postaci na arenie sportowej – sportowców, natomiast kolejne 10 zostało przyznane trenerom za ich nieoceniony wkład w rozwój talentów. Wyróżnienia, jako formy dodatkowego uznania, otrzymało 22 sportowców oraz 5 osób zasłużonych dla lokalnego środowiska sportowego.

Na miejscu, burmistrz Kostrząb wyraził swoje uznanie dla laureatów, mówiąc: „Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć, które zdobyliście w ubiegłym roku. Śmiało można powiedzieć, że jesteście dla nas wszystkich wzorem do naśladowania i inspiracją, pokazując, że dzięki pasji i wytrwałości można osiągnąć wielkie rzeczy”.

Gala wręczenia nagród miała miejsce w Jasielskim Domu Kultury. Burmistrz Adam Kostrząb, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła, Marcinem Węgrzynem, osobiście wręczyli nagrody i wyróżnienia wszystkim laureatom.