Dawne Bieszczady i ich mieszkańcy: nie tylko Bojkowie i Łemkowie

Dawne Bieszczady i ich mieszkańcy: nie tylko Bojkowie i Łemkowie

Wycieczki w Bieszczady mogą się przemienić w sentymentalną podróż, w czasie której będziemy mogli odwiedzić wiele ciekawych regionów etnograficznych. Ogromny wkład w rozwój kultury tej części kraju mieli Bojkowie i Łemkowie (grupy ruskie), silną reprezentację posiadali też Pogórzanie (grupa polska). Ciekawy tematem jest też kultura Dolinian – grupy etnicznej, w przypadku której wpływy polskie i ruskie połączyły się ze sobą. Każda z tych grup mogła się pochwalić własnym typem gospodarki, strojem oraz sposobem budowania domów. Jakimi cechami wyróżniały się poszczególne grupy etniczne w Bieszczadach?

Bieszczadzkie szlaki: moc atrakcji dla aktywnych

Jedną z tych grup, dzięki którym Bieszczady są krainą tak wyjątkową, byli Bojkowie. Ci potomkowie rusko-wołoskich osadników, zakładali swe gospodarstwa na terenach górskich. Obszar zajmowany przez Bojków wyróżniał się dość trudnymi warunkami do prowadzenia gospodarki, co sprawiło, że ta grupa etniczna kojarzona jest z biednymi zagrodami oraz dość skromnymi warunkami życia. Drugą grupą etniczną, z którą kojarzone są Bieszczady, byli Łemkowie. Podobnie jak Bojkowie, tak i oni byli potomkami rusko-wołoskich osadników, wędrujących w XVI wieku grzbietem Karpat. Grupy te połączył też podobny rodzaj gospodarki, opierający się przede wszystkim na rolnictwie oraz pasterstwie. Łemkowie byli zazwyczaj grekokatolikami, a ich dialekt jest jedną z odmian języka ukraińskiego. W swych wsiach Łemkowie budowali drewniane chyże, a ich zagrody były większe i bardziej zamożne, niż chaty Bojków. Dla Dolinian, skupionych przede wszystkim w rejonie Sanoka i Leska, podstawowym zajęciem stała się przede wszystkim uprawa roli, warto jednak pamiętać, że grupa ta świetnie potrafiła korzystać z możliwości, jakie dawały im okoliczne lasy. Pogórzanie, zamieszkujący tereny Pogórzy Karpackich, trudnili się przede wszystkim uprawą roli oraz tkactwem.

Do dziś Bieszczady są wyjątkową krainą, a wycieczki po tej części kraju mogą się dla każdego z nas okazać wyjątkową lekcją historii. Podróż po bieszczadzkich wsiach jest jednocześnie szansą na odkrycie wielokulturowego charaktery tego regiony oraz na zapoznanie się z jego bogactwem.