Decyzje Rady Miejskiej Jasła dotyczące wynagrodzeń i nowych członków

Decyzje Rady Miejskiej Jasła dotyczące wynagrodzeń i nowych członków

Adam Kostrząb, burmistrz Jasła, będzie otrzymywał co miesiąc ponad 17 tysięcy złotych brutto, włączając w to ustawowy dodatek specjalny. W poniedziałek, tą decyzję podjęła Rada Miejska Jasła, która zatwierdziła kwotę zarówno jego wynagrodzenia zasadniczego, jak i dodatku funkcyjnego. Podczas sesji ratuszowej wybrano również wiceprzewodniczących rady oraz członków wszystkich sześciu komisji. A dodatkowo, Zenon Gondek został zaprzysiężony na stanowisko nowego radnego.

Podczas głosowania na sesji, 19 radnych zgodziło się na proponowane kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku specjalnego dla Adama Kostrząba. Były to elementy pensji burmistrza, które wymagały akceptacji przez radę miejską. Jedynie Piotr Bialik był przeciwny tym kwotom. Radny Robert Snoch nie uczestniczył w poniedziałkowych obradach.

Paweł Rzońca, sekretarz miasta, podczas sesji poinformował, że zgodnie z projektem uchwały, wynagrodzenie zasadnicze burmistrza będzie wynosić 9910 zł brutto, a dodatek funkcyjny 3280 zł brutto.

Adam Kostrząb ma również prawo do otrzymania ustawowego dodatku specjalnego. Jest to równowartość 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dla burmistrza, który jest na czele jasielskiego samorządu od 6 maja i jest w wieku 38 lat, ten dodatek to kwota 3957 zł brutto.