Dynamiczny rozwój mieszkaniowy w Jaśle: 47 nowych mieszkań w ciągu najbliższych dwóch lat

Dynamiczny rozwój mieszkaniowy w Jaśle: 47 nowych mieszkań w ciągu najbliższych dwóch lat

Zgodnie z planami miasta Jasło, lokalna firma TBS-ABK planuje zrealizować ambitną inwestycję budowlaną. Przewiduje ona budowę nowego bloku mieszkalnego, który ma pomieścić aż 47 różnorodnych mieszkań. Ta znacząca inwestycja ma być ukończona w ciągu następnych dwóch lat.

Lokalizacja tego rozbudowanego budynku to ulica Krasińskiego, gdzie już teraz widnieją dwa bloki należące do TBS-ABK. Nowy blok będzie obejmował mieszkania o powierzchniach od 32 do 47 metrów kwadratowych. Jak podkreśla prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budynków Komunalnych sp. z o.o. w Jaśle, Krzysztof Topolski, większość mieszkań będzie mieć powierzchnię pomiędzy 40 a 50 mkw.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, podjęta została decyzja o przekazaniu na ten cel z funduszy miejskich kwoty wysokości 3 mln 565 tys., 459 zł i 83 gr. Burmistrz Ryszard Pabian podkreślił, że ta suma stanowi wkład do spółki TBS-ABK, przewidziany na rok 2025. Udział samorządu w tym przedsięwzięciu jest kluczowy dla uzyskania dotacji, którą gmina ma otrzymać na sfinansowanie projektu z Funduszu Dopłat.

Ważne jest to, że miasto planuje otrzymać znaczną dotację na ten cel – ponad 15 mln zł (co stanowi około 80% całkowitych kosztów budowy bloku). Pochodzić ma ona z rządowego Programu budownictwa socjalnego i komunalnego, nadzorowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.