Rozpoczęcie współpracy partnerskiej między Jasłem a Kikindą: podpisanie listu intencyjnego

Rozpoczęcie współpracy partnerskiej między Jasłem a Kikindą: podpisanie listu intencyjnego

Niewątpliwy krok naprzód w budowaniu relacji międzynarodowych dokonał się niedawno pomiędzy dwoma miastami – Jasłem a Kikindą. Ryszard Pabian, sprawujący urząd burmistrza miasta Jasielskiego oraz Nikola Lukač, odpowiednik z miasta Kikinda, zdecydowali się oficjalnie zainaugurować nawiązanie wzajemnej współpracy poprzez podpisanie listu intencyjnego. To symboliczne gest, zapowiadający większe zaangażowanie obu stron w tworzenie oficjalnej umowy partnerskiej w przyszłości.

Podczas spotkania, przedstawiciele obu miast podkreślili swoje ambicje i determinację do poszukiwania oraz rozwijania obszarów, które mogłyby stać się podstawą ich partnerstwa. Wspomniane zostały takie dziedziny jak sport, kultura i gospodarka, a także konkretny sektor rolnictwa – winiarstwo i powiązana z nim enoturystyka.

W trakcie ceremonii podpisania listu intencyjnego, burmistrz Kikindy wyraził swoją radość na temat współpracy z Jasłem, odwołując się do udziału młodych siatkarek z Kikindy w turniejach organizowanych w Jaśle. Wyraził również nadzieję, że będzie to początek intensyfikacji działań na rzecz wymiany młodzieży i wzajemnego poznawania się obu miast, co ma prowadzić do podpisania oficjalnej umowy partnerskiej.

Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła, na koniec dodał, że choć współpraca rozpoczęła się od sportu, planują jej rozszerzenie o kulturę. Zaznaczył też, że Jasiel jest zainteresowany współpracą w sektorze rolnictwa, szczególnie w kontekście uprawy winorośli i propagowania enoturystyki.