Odejście Zdzisława Świstaka – zasłużonego regionalisty, pedagoga i artysty

Odejście Zdzisława Świstaka – zasłużonego regionalisty, pedagoga i artysty

Zdzisław Świstak, jaślanin z krwi i kości, który swą energię i pasję poświęcił na promowanie dziedzictwa swojej małej ojczyzny, nieodłącznie wiąże się z historią Jasła. Przez wiele lat upowszechniał lokalne dzieje, przekładając je na papier w formie kilkudziesięciu publikacji i książek. Nie tylko jako autor jest pamiętany – był również nauczycielem, zarządcą muzeum, egzaminatorem prawo jazdy, organistą kościelnym i chórzystą. Był znany jako człowiek dobrej duszy. Zasłużony dla miasta Jasła, Zdzisław Świstak zmarł 19 stycznia, mając 89 lat.

Świstak przyszedł na świat w Jaśle 3 listopada 1934 roku. Był synem Wojciecha Świstaka i Marii z domu Gruszeckiej. Jego młodość upływała pełna zaangażowania – służył jako ministrant oraz był członkiem harcerstwa. Ukończył Szkołę Podstawową imienia Romualda Traugutta oraz miejscowe Liceum Ogólnokształcące imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Kontynuował edukację na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Sierpień 1956 to data, kiedy Zdzisław Świstak rozpoczął swoją karierę zawodową, jako młody magister historii, wracając do szkoły, którą sam ukończył i gdzie zdobył swój świadectwo dojrzałości. Prowadził lekcje historii, propedeutyki nauki o społeczeństwie, przysposobienia obronnego czy logiki. 14 października 1974 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora szkoły średniej. Szereg inicjatyw wprowadzonych przez niego w szkole pozostaje jego dziedzictwem – utworzył Izbę Pamięci Narodowej, Izbę Tradycji Szkoły oraz stale funkcjonującą ekspozycję „Nasi Olimpijczycy”. W 1977 roku reprezentował liceum na Międzynarodowej Konferencji Historyków poświęconej Stanisławowi Leszczyńskiemu w Lesznie, gdzie wygłosił prelekcję o tradycjach i aktualności szkoły – tak zapisał się w historii miasta, a także w swojej własnej „Encyklopedii Jasła”.