Podwyżka ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Jasło

Podwyżka ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Jasło

Kwota wynagrodzenia dla strażaków OSP działających na terenie gminy Jasło uległa podwyższeniu z 18 do 25 złotych za każdą godzinę poświęconą na działania czy akcje ratownicze.

Zgodnie z przepisem szczegółowym dotyczącym straży pożarnych, proces aktualizacji ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz innych należności przysługujących strażakom, ma miejsce co najmniej raz na dwa lata. Urząd Gminy Jasło po konsultacjach z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jaśle, zaproponował podniesienie tej kwoty do 21 złotych za każdą godzinę akcji.

Ponadto, podwyżka obejmuje również wszelkie szkolenia pożarnicze i ćwiczenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, które są rozpoczęte przez strażaków. W efekcie, kwota ta wzrosła z 5 do 7 złotych za każdą taką godzinę.

Na posiedzeniu komisji, które odbyło się 18 stycznia, projekt ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony radnych. Krzysztof Brągiel, przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Rady Gminy w Jaśle, wyraził swoje poparcie, sugerując nawet dalsze podniesienie ekwiwalentu do kwoty 25 złotych za godzinę. Podkreślając, że taka niemal 40-procentowa podwyżka jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla pracy ratowników straży pożarnych.

Wójt Gminy Jasło, Wojciech Piękoś, bezwarunkowo zgodził się na propozycję podwyższenia ekwiwalentu do 25 złotych. Zapewnił jednocześnie, że gmina jest w stanie zapewnić odpowiednie fundusze na realizację tej decyzji w swoim budżecie.