Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w internecie przez funkcjonariuszy policji i jaślańską uczelnię

Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w internecie przez funkcjonariuszy policji i jaślańską uczelnię

Funkcjonariusze policji w Jaśle, we współpracy z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, postanowili zorganizować szereg wykładów mających na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat cyberbezpieczeństwa. Nieustannie podejmują oni inicjatywy mające na celu poprawę zrozumienia i świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni.

W miniony wtorek, podczas jednych z takich spotkań na terenie omawianej uczelni, studenci mieli możliwość zapoznać się z problematyką cyberprzestępczości dzięki przedstawionym im historiom oraz specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. Policjanci podkreślali, jak powszechny dostęp do internetu i dynamiczny rozwój technologii stał się jednocześnie polem wzmożonych działań przestępczych online.

Podczas spotkania szczególny nacisk położono na problematykę ataków hakerskich oraz oszustw w sieci. Funkcjonariusze podkreślali, że zagrożenie to jest szczególnie aktualne w okresie przedświątecznym, kiedy ilość tego typu incydentów zwykle drastycznie wzrasta.