Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych w Jaśle: Z małej przestrzeni powstanie atrakcyjne miejsce dla mieszkańców

Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych w Jaśle: Z małej przestrzeni powstanie atrakcyjne miejsce dla mieszkańców

W sercu Jasła, na Placu Inwalidów Wojennych i jego bliskim sąsiedztwie, prowadzone są prace budowlane mające na celu przekształcenie tego skromnie rozmiarów miejsca w przestrzeń atrakcyjną i przyjazną dla wszystkich obywateli miasta. Odpowiednie koncepcje projektowe zostały opracowane z uwzględnieniem oczekiwań i sugestii mieszkańców.

Projekt renowacji Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem łączącym go z Placem Żwirki i Wigury jest jednym z licznych inicjatyw realizowanych przez Jasło w ramach wielkiego przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle”. W projekcie bierze udział również 16 innych gmin członkowskich Związku.

Andrzej Czernecki, przewodniczący zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, podkreślił unikalność projektu przebudowy placu i towarzyszącego mu pasażu. Zaznaczył, że proces przygotowania projektu był wyjątkowy dzięki zaangażowaniu mieszkańców i różnych grup społecznych. Pomimo niewielkiego obszaru, jest to projekt o dużej złożoności, pełen różnorodnych funkcji.

Ogólna wartość tego przedsięwzięcia wynosi 4 mln 990 tys. złotych brutto. Dofinansowanie uzyskane ze środków zewnętrznych stanowi 4 mln 079 tys. złotych. Jasło zobowiązało się pokryć resztę kosztów z własnego budżetu miasta.