Rekordowy budżet Powiatu Jasielskiego na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2030 uchwalone podczas sesji budżetowej

Rekordowy budżet Powiatu Jasielskiego na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2030 uchwalone podczas sesji budżetowej

Podczas najnowszej sesji budżetowej, która odbyła się w Jasielskim Powiecie, radni dokonali uchwalenia dwóch kluczowych dokumentów finansowych. Chodzi o budżet powiatu na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na okres pomiędzy 2024 a 2030 rokiem. Wyróżniająca cecha budżetu na nadchodzący rok to jego rekordowa wysokość. Przewiduje on wydatki rzędu 225 mln złotych, z których ponad 50 mln zostanie skierowane na inwestycje i zakupy o charakterze inwestycyjnym.

Piątek, 15 grudnia, był dniem, w którym radni podjęli decyzję o uchwaleniu budżetu na rok 2024. Dokument ten przedstawia kompleksowy plan finansowy powiatu, zawierający zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowane na przyszły rok.

Zgodnie z założeniami, w roku 2024 dochody budżetu Powiatu Jasielskiego mają wynieść w sumie 220 454 797 złotych. W tej kwocie dochody bieżące stanowią 187 006 184 złote, a dochody majątkowe – 33 448 613 złotych. Natomiast planowane wydatki mają opiewać na kwotę 225 759 190 złotych.