Renowacja i rozbudowa trasy Trzcinica – Osobnica – Cieklin oraz budowa nowego mostu

Renowacja i rozbudowa trasy Trzcinica – Osobnica – Cieklin oraz budowa nowego mostu

Powiatowy zarząd ogłosił ofertę na projekt odnowienia i rozbudowy drogi powiatowej, łączącej Trzcinicę, Osobnicę i Cieklin. Plan zakłada także postawienie nowego mostu na terenie miejscowości Osobnica.

W lutym bieżącego roku, władze Powiatu zwróciły się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o przydzielenie funduszy na ten cel ze środków rezerwy subwencji ogólnej z krajowego budżetu.

Zapotrzebowanie obejmuje renowację oraz rozbudowę drogi powiatowej o numerze 1868R, łączącej Trzcinicę, Osobnicę i Cieklin w segmencie drogowym pomiędzy kilometrami 2+710 i 3+362. Planowany jest również remont mostu na kilometrze 2+831 w Osobnicy, o długości 652 metrów, wraz z budową chodnika. Obecny most, zdolny wytrzymać obciążenie do 15 ton, zostanie rozebrany, a na jego miejscu postawiony zostanie nowy. Nowa konstrukcja będzie składała się z typowych prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, połączonych ze żelbetową płytą o grubości 24cm, na podporach żelbetowych.

Planowane prace budowlane uwzględniają także rekonstrukcję istniejącej jezdni poprzez jej poszerzenie i ułożenie nowej warstwy bitumicznej na całym odcinku. Dodatkowo, zostaną zmodernizowane zjazdy i skrzyżowania, a także powstanie chodnik i system odwodnienia jezdni. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego będzie zapewnione przez zastosowanie poziomego i pionowego oznakowania jezdni.

Nowy most umożliwi swobodny przejazd pojazdów o dowolnej nośności do centrum Osobnicy. Z kolei, budowa chodnika połączy już istniejące fragmenty, które powstały w ubiegłym roku, co znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z drogi i umożliwi im na długie spacery.