Trwające głosowanie na projekty dla Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Trwające głosowanie na projekty dla Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Mieszkańcy miasta Jasło mają obecnie możliwość wyboru projektów, które zostaną sfinansowane z Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2024. Każdy mieszkaniec, który chce mieć wpływ na rozwój lokalnej społeczności może oddać swój głos. Wybór można dokonać zarówno za pomocą sieci Internet, jak i osobiście. Osobiste głosowanie odbywa się w biurach Urzędu Miasta Jasła, ale również w placówkach naukowych takich jak Generator Nauki GEN oraz na terenach szkolnych i osiedlowych.

Głosowanie w szkołach – zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych – odbywa się przez pełne dwa tygodnie okresu nauki szkolnej. Rozpoczęło się ono 25 września i potrwa do 6 października tego roku. W tym czasie uczniowie będą mogli oddać swój głos podczas trwania zajęć dydaktycznych we własnej placówce. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest ukończenie lub przewidywane ukończenie do dnia 25 października bieżącego roku 13 lat.