Uroczystość odpustowa w Bazylice Matki Bożej z La Salette w Dębowcu

Uroczystość odpustowa w Bazylice Matki Bożej z La Salette w Dębowcu

W niedzielę miało miejsce szczególne wydarzenie religijne, którego centrum stanowiła bazylika Matki Bożej z La Salette położona w miejscowości Dębowiec. Zgromadzeni w tej uroczystości wierni uczestniczyli w sumie odpustowej, która symbolizowała kulminacyjny punkt świętowania.

Okres od 14 do 18 września 2023 r., to dni intensywnych uroczystości odpustowych, które odbywały się w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu. Był to czas pełen sakralnych celebracji, podczas których wierni mogli pogłębiać swoją duchowość i oddać cześć Matce Bożej.

Najważniejszym momentem tych dni była niedziela, 17 września, kiedy to na placu sanktuaryjnym odbyły się główne obchody odpustowe. W centralnym punkcie znajdował się ołtarz polowy, przy którym odprawiona została Msza Święta. Przewodniczyli jej dwaj wysoko postawieni duchowni: kardynał Gerhard Ludwig Müller oraz biskup Jan Wątroba. Ich obecność podkreślała uroczysty charakter całego wydarzenia.