Zwiększona liczba zdarzeń drogowych w powiecie jasielskim związana z trudnymi warunkami atmosferycznymi

Zwiększona liczba zdarzeń drogowych w powiecie jasielskim związana z trudnymi warunkami atmosferycznymi

Informacje przekazane przez Powiatową Komendę Policji w Jaśle sugerują, że poprzedni tydzień na terenie powiatu jasielskiego był obarczony znaczną liczbą zdarzeń na drogach. Wyjątkowo trudne, typowe dla zimy warunki atmosferyczne, były głównym czynnikiem przyczyniającym się do tych incydentów. Najbardziej niespokojny dzień tygodnia to czwartek, który odnotował aż dziewięć przypadków wymagających interwencji policji.

Elementy takie jak opady śniegu, niebezpiecznie śliska nawierzchnia dróg oraz błoto pośniegowe, które pokrywa szlaki komunikacyjne, niewątpliwie przyczyniły się do zwiększonej ilości kolizji na terenie tego powiatu. W ciągu minionego tygodnia, funkcjonariusze musieli reagować na dwadzieścia różnych sytuacji drogowych, gdzie najbardziej wymagającym dniem okazał się czwartek – notując aż dziewięć kolizji.

Służby mundurowe wyraźnie zwracają uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach, zwłaszcza w czasie utrudnień w ruchu drogowym. Zawsze warto przypominać, że opady śniegu lub deszczu, a także śliska nawierzchnia dróg, mogą znacząco wydłużyć drogę hamowania i zwiększyć szanse na utratę kontroli nad pojazdem.