Adam Kostrząb oficjalnie zainaugurowany na stanowisku burmistrza Jasła

Adam Kostrząb oficjalnie zainaugurowany na stanowisku burmistrza Jasła

Dzisiaj, w Jasielskim Domu Kultury, miało miejsce uroczyste wprowadzenie w urząd nowego burmistrza Jasła – Adama Kostrząba. W wieku 38 lat, odebrał on symboliczne berło władzy i zobowiązał się do pełnienia swoich obowiązków zgodnie z prawem i dla dobra publicznego. Tego samego dnia przysięgę złożyli również miejski radni, którzy uzyskali mandat w wyborach samorządowych odbywających się w kwietniu. Funkcję przewodniczącego rady objął Marcin Węgrzyn.

Ceremonia zapoczątkowała nowy rozdział w historii samorządu miasta położonego nad Wisłoką, Ropą i Jasiołką oraz otworzyła pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Jasła IX kadencji.

Podczas ceremonii zaprzysiężenia, Adam Kostrząb, reprezentujący KWW ODNOWA, złożył uroczyste ślubowanie, mówiąc: „Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Jasła. Tak mi dopomóż Bóg”.

W trakcie swojego wystąpienia dziękczynnego, Kostrząb wyraził wdzięczność mieszkańcom Jasła za okazane mu zaufanie i poparcie, które pozwoliło mu na zdecydowane zwycięstwo w obu turach wyborów. W drugiej turze wyborów zdobył ponad trzykrotnie więcej głosów niż jego rywal – Wojciech Zając. Nowo zaprzysiężony burmistrz zapewnił, że podejmie wszelkie możliwe kroki, aby skutecznie zarządzać miastem i gwarantować jego rozwój.

Oprócz tego, Kostrząb otrzymał wiele gratulacji podczas ceremonii, w tym od Ryszarda Pabiana, ustępującego burmistrza. W swoim pożegnalnym przemówieniu, 66-letni samorządowiec, który nie ubiegał się o drugą reelekcję, wyraził wdzięczność mieszkańcom Jasła za to, że przez dziesięć lat mogli mu powierzyć najwyższy urząd w mieście. Podziękował również swoim współpracownikom i zawsze wspierającej go żonie.