Gmina Jasło. Brakuje wody pitnej, w studniach sucho

Gmina Jasło. Brakuje wody pitnej, w studniach sucho

Gmina Jasło boryka się z niezwykle ważnym problemem. W mieście brakuje wodociągów, a mieszkańcy mają problemy z pozyskiwaniem wody. Brakuje jej już nawet w studniach, które powoli wysychają. Wszystkiemu winna jest zarówno susza, jak i niechęć mieszkańców do budowy wodociągów.

Dlaczego w gminie Jasło nie ma wodociągów?

Przed kilkoma laty jasielskie władze były zainteresowane budową wodociągów w gminie. Zlecono nawet wykonanie kompleksowej ekspertyzy w tej sprawie. Podjęto także pierwsze decyzje i opracowano wstępne plany. Koszt planowanej wówczas inwestycji miał wynosić około 70 milionów złotych. Wydawało się, że wszystko idzie ku dobrej stronie, a w gminie wkrótce pojawią się pierwsze wodociągi, które będą zaopatrywać domostwa w wodę pitną. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Wszystko ze względu na niechęć mieszkańców gminy do budowy wodociągów – jedynie niewielki procent był zainteresowany tego rodzaju inwestycją. Sporo osób zaczęło protestować, bowiem część wodociągów miałaby przebiegać przez ich pola.

Dofinansowanie budowy i pogłębiania studni.

Władze gminy podjęły decyzję o dofinansowaniu projektów związanych z pogłębianiem i budową studni. Obecnie na ten cel przeznaczonych zostało około 3 milionów złotych. Jak mówią jasielskie władze, taka kwota pozwoli z sukcesem dofinansować budowę lub pogłębienie 200 studni. Jest to jednak doraźne działanie, co zresztą widać po tym, że część obecnych studni zwyczajnie wysycha – budowa wodociągów okazuje się być więc niezbędna.