Współpraca pomiędzy Miastem Jasło a Filią Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi: nowe możliwości dla studentów pedagogiki

Współpraca pomiędzy Miastem Jasło a Filią Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi: nowe możliwości dla studentów pedagogiki

Rozwijanie relacji pomiędzy lokalnymi władzami a placówkami edukacyjnymi, włączając uczelnie wyższe, to strategia przynosząca społeczności wiele korzyści. Nic zatem niezwykłego, że od pięciu lat miejskie władze Jasła angażują się w tworzenie owocnej współpracy z jasielskim oddziałem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej z Łodzi. W czwartek, 13 czerwca, rozpoczęliśmy nowy etap tej kooperacji, który potwierdziło podpisane porozumienie między Miastem Jasło a AHE, poszerzone o aspekty dydaktyczno-naukowe.

Studenci kierunków administracja i politologia, którzy postanowili kontynuować swoją edukację w jasielskiej filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, zdobywają od kilku lat doświadczenia praktyczne z dziedziny funkcjonowania i organizowania administracji publicznej poprzez odbywanie praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Jaśle. Do tej pory granice współdziałania między uczelnią a samorządem miejskim były określone w umowie z 2019 roku. W obliczu owocnej współpracy, nadszedł moment na jej pogłębienie.

Od dziś, Generator Nauki GEN stanie się platformą, która umożliwi studentom pedagogiki rozwijanie swoich kompetencji. Warto dodać, że realizacja postanowień porozumienia nie będzie generować dodatkowych kosztów dla żadnej ze stron.