Przedszkole Publiczne w Skołyszynie: gruntowna renowacja zwiększy liczbę miejsc dla dzieci oraz podniesie komfort edukacji

Przedszkole Publiczne w Skołyszynie: gruntowna renowacja zwiększy liczbę miejsc dla dzieci oraz podniesie komfort edukacji

Zdecydowano się na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Przedszkola Publicznego znajdującego się w gminie Skołyszyn, położonej niedaleko Jasła. Zmiany te nie tylko zwiększą liczbę dostępnych miejsc dla dzieci, ale przede wszystkim wprowadzą wyższy standard komfortu dla maluchów, poprawiając warunki do zabawy i rozwoju.

Planowane prace mają rozpocząć się w lipcu 2024 roku i potrwają do września 2025 roku. W tym czasie skołyszyńska placówka przeszła znaczącą metamorfozę, która objęła zarówno jej wygląd zewnętrzny, jak i wnętrza.

Urząd Gminy w Skołyszynie poinformował o dużym zakresie prac, które obejmują m.in.: instalację windy, utworzenie zaplecza kuchennego i socjalnego, toalet, szatni, wózkowni, hali oraz dodatkowych dwóch sal lekcyjnych. Przewidziano także pomieszczenia techniczne oraz pokoje dla nauczycieli. Wszystkie te zmiany będą możliwe dzięki rewitalizacji istniejących pomieszczeń oraz wykonaniu odpowiednich instalacji wewnętrznych i urządzeń budowlanych. Ponadto, przeprowadzona zostanie przebudowa dojść i dojazdu do placówki oraz parking – z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa przedszkola umożliwi zwiększenie przestrzeni na zajęcia grupowe i indywidualne. Ponadto, zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzętowe. Ważnym jest fakt, że po utworzeniu dwóch dodatkowych oddziałów klas „0” o powierzchni 87,23 m2 i 78,52 m2, liczba podopiecznych przedszkola zwiększy się ze 100 do 140.

Dodatkowo, stworzenie sali wielofunkcyjnej o powierzchni 52,38 m2 umożliwi organizację różnorodnych zajęć i eventów dla dzieci, które pomogą rozwijać ich zdolności artystyczne – taneczne, muzyczne, plastyczne. Kolejnym atutem będzie pokój dla dzieci z dysfunkcjami (12,55 m²), gdzie będą prowadzone specjalistyczne zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami zachowania czy emocji oraz innymi problemami wymagającymi wsparcia psychologa lub nauczyciela opiekuna.