Tradycja i wspólnotowość w sercu gminy Jasło: Dożynki 2021

Tradycja i wspólnotowość w sercu gminy Jasło: Dożynki 2021

Zjazd rolników, ogrodników i sadowników z terenu gminy Jasło miał miejsce 19 sierpnia w miejscowości Łaski. Na czele tego znamienitego wydarzenia stanęli starostowie dożynkowi – Małgorzata i Jakub Kuchta.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza na terenie Jaśle – Sobniów, której przewodnictwo objął ks. dr Marian Putyra przy współudziale ks. proboszcza Łukasza Hendzla oraz ks. prałata Wacława Rybki. Po nabożeństwie, korowód dożynkowy pod przewodnictwem Kapeli Trzcinicoki skierował się na plac dożynkowy, położony obok Domu Ludowego w Łaskach. W trakcie trwania dożynek, miała miejsce prezentacja szesnastu delegacji wieńcowych, reprezentujących praktycznie wszystkie sołectwa gminy Jasło.

Podczas uroczystości ze swoimi wieńcami pojawili się zarówno podopieczni z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Osobnicy, członkowie Klubu Seniora Gminy Jasło, a także panie z Koła Gospodyń „Sobniowianki” jak i grupa dzieci ze Szebni. Nie zabrakło również strażaków OSP, pań z kół gospodyń wiejskich oraz sołtysów i członków rad sołeckich.

Wśród gości honorowych, którzy zaszczycili obecnością dożynki, znaleźli się: senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Maria Kurowska, wiceprzewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Wojciech Zając, starosta jasielski Adam Pawluś oraz Grzegorz Nieradka doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecny był również Piotr Rycerski szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jacka Sasina, radni Rady Powiatu Jasielskiego Bożena Macek-Lubas oraz Jan Czajka, radni Rady Gminy Jasło, sołtysi gminy Jasło a także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.