Muzeum Regionalne w Jaśle – historia i ekspozycje

Muzeum Regionalne w Jaśle – historia i ekspozycje
fot. unsplash.com

Wybierając się do Jasła w celach turystycznych nie sposób nie odwiedzić tamtejszego Muzeum Regionalnego. Jest to miejsce, które z pewnością pochłonie Cię na wiele godzin. Sprawdź, jaką historię ono kryje i jakie ekspozycje możesz tam spotkać.

Historia Muzeum Regionalnego w Jaśle

Początki Muzeum Regionalnego w Jaśle datuje się na rok 1969, kiedy to dokonano przekształcenia społecznego Muzeum Regionalnego PTTK w instytucję państwową. Od samego początku swojego funkcjonowania muzeum podzielone jest na dwa główne działy tematyczne – historyczny oraz etnograficzny. Na przestrzeni lat wzbogacało się ono o kolejne zbiory, które z początkowej liczby 560 eksponatów przekształciły się obecnie w ponad 20 tysięcy takich elementów. W międzyczasie Muzeum Regionalne w Jaśle aż trzykrotnie zmieniało też swoją siedzibę.

Muzeum Regionalne w Jaśle – co warto zobaczyć?

Tak, jak już wspomniano, muzeum dzieli się na część historyczną oraz etnograficzną. Jest jednak jeszcze bardziej szczegółowy podział na sale tematyczne. Znajdując się na parterze zwiedzanie rozpocząć można od sali etnograficznej, w której znajdują się liczne eksponaty dotyczące ludowej kultury regionu Pogórza oraz kultury Łemków. Odwiedzający zobaczyć mogą chociażby dziewiętnastowieczne drewniane figurki z przydrożnych kapliczek prezentujące Matkę Boską, Chrystusa Frasobliwego czy św. Floriana. Godne uwagi są także rzeźby Władysława Chajca, którego zalicza się do grona najbardziej uzdolnionych twórców ludowych.

W sali etnograficznej Muzeum Regionalnego w Jaśle podziwiać można również liczne eksponaty prezentujące zarówno pogórzańskie, jak i łemkowskie tradycyjne stroje ludowe. Wśród nich występują m.in. bogato zdobione kobiece gorsety czy chusty czepcowe oraz męskie, dziewiętnastowieczne „płótnianki”. Zobaczyć można również zbiory wyrobów z ceramiki, narzędzia rolnicze, sprzęty gospodarski czy bożonarodzeniowe szopki i stroje kolędnicze.

Na pierwszym piętrze muzeum znajduje się sala sztuki i rzemiosła artystycznego. Na jej ścianach dostrzec można siedemnasto- i osiemnastowieczny zbiór portretów sarmackich oraz kolekcję dziewiętnastowiecznych portretów mieszczańskich. Warto dokładnie przyjrzeć się również Apoteozie zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, którą to otrzymał Stanisław Łużecki od króla za zasługi wojenne. W dziale sztuki i rzemiosła artystycznego Muzeum Regionalnego w Jaśle można też podziwiać dzieła artystów pochodzących z tamtego regionu. Do zbiorów artystycznych zaliczają się natomiast liczne dziewiętnastowieczne meble czy zabytkowe zegary, których powstanie datuje się w przedziale od siedemnastego do początku dwudziestego wieku.

Osoby o głębokiej wierze z pewnością na dłużej zatrzymają się w sali sztuki sakralnej. Podziwiać w niej można m.in. gotyckie rzeźby św. Jadwigi Śląskiej oraz św. Małgorzaty pochodzące z końca czternastego wieku. Uwagę przykuwa ponadto rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z szesnastego wieku oraz rzeźby Matki Bożej Bolesnej i św. Jana z podobnego okresu. W sali sztuki sakralnej znajdują się także liczne ikony cerkiewne z siedemnastego i osiemnastego wieku. Jedną z nich jest Pantakrator z 1635 roku, co z języka greckiego oznacza Pana Wszystkiego. Ciekawostką może być również kolekcja judaików, która jest pozostałością po społeczności żydowskiej, która była dość liczna w Jaśle przed wojną.

Czwartą z sal Muzeum Regionalnego w Jaśle jest pokój stylowy. Jest on w pełni zadedykowany dr Kadyiowi, który w 1980 roku przekazał muzeum własny dom, który przez pewien okres stanowił siedzibę placówki. By uhonorować jego wkład w dorobek Muzeum Regionalnego postanowiono jedną z sal nowego obiektu przeznaczyć właśnie dr Kadyiowi. W pokoju stylowym znajdują się liczne zabytkowe meble, żyrandol, wolnostojący zegar czy osiemnastowieczna, niemiecka sekretara. Piątym, a zarazem ostatnim z pomieszczeń muzeum jest sala wystaw czasowych. Jak sama nazwa wskazuje, prezentowane są tam ekspozycje w ściśle określonym czasie. Z racji ograniczonego miejsca, część obrazów, numizmatów czy zbiorów paleontologicznych znajduje się w magazynach i nie jest dostępnych na co dzień dla zwiedzających. Wystawy czasowe pozwalają zatem rotować ekspozycjami, by nieustannie wzbudzać zainteresowanie.