Ogromne inwestycje w gminie Kołaczyce

Ogromne inwestycje w gminie Kołaczyce

Na przełomie kilku ostatnich lat, gmina Kołaczyce przeznaczyła prawie 5 milionów złotych na remonty i inwestycje drogowe. Jak się jednak okazuje, stan wielu dróg wciąż woła o pomstę do nieba – w związku z tym, samorząd gminy postanowił ubiegać się o dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład celem rozbudowy i remontu dwóch odcinków drogowych o łącznej długości 10 kilometrów.

Nie tylko drogi są problemem.

Gmina Kołaczyce boryka się nie tylko z kiepskim stanem dróg, lecz także z licznymi osuwiskami terenu, które realnie wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców, jak i przyczyniają się do niszczenia istniejącej infrastruktury drogowej. Trzeba jednak zauważyć, że począwszy od roku 2019, gmina poczyniła śmiałe i kosztowne inwestycje, mające na celu poprawę jakości dróg, co z całą pewnością jest zmianą na ogromny plus.

Planowana inwestycja.

Jeżeli wniosek samorządu gminy Kołaczyce zostanie pozytywnie rozpatrzony, podjęte zostaną niezbędne prace, mające na celu realizację przebudowy oraz rozbudowy infrastruktury drogowej o łącznej długości ponad 10 kilometrów. Od początku roku 2019 gmina Kołaczyce przeznaczyła niemal 5 milionów złotych na podobne inwestycje, z czego jedynie niewielka część środków stanowiła dofinansowanie z budżetu Państwa.