Bieszczady. Zabytki – cerkiew w Chmielu

Bieszczady. Zabytki – cerkiew w Chmielu

Bieszczady przyciągają dziką przyrodą oraz burzliwą historią, o której przypominają nam zabytkowe cmentarze i przemienione na kościoły cerkwie. Jedną z tych ciekawszych jest cerkiew we wsi Chmiel. Co sprawia, że turyści w trakcie krajoznawczej wycieczki tak chętnie poświęcają jej swój czas?

Chmiel.

Chmiel to malowniczo położona wieś, z której można urządzać piesze wycieczki w góry (np. na Dwernik lub w masyw Otrytu) lub wzdłuż doliny Sanu. Jest to jednocześnie miejscowość o ciekawej przeszłości, o której przypomina przede wszystkim dawna cerkiew. Jest to cenny zabytek drewnianej architektury, obok którego nie można przejść obojętnie. Co wyróżnia tę budowlę?

Cerkiew.

Cerkiew św. Mikołaja w Chmielu powstała w 1906 roku i jest trzecią z kolei cerkwią stojącą w tym samym miejscu. Jest to cerkiew trójdzielna, mogąca się pochwalić sporą kopułą, umieszczoną w centralnej części świątyni. Do 1947 roku służyła jako cerkiew greckokatolicka, później stała się m.in. magazynem na zboże. Pod koniec lat 60-tych podniszczony zabytek stał się kościołem rzymskokatolickim, taką też rolę pełni obecnie. Co ciekawe, kręcono tu sceny do filmu „Pan Wołodyjowski”, gdzie Chmiel pojawia się jako Raszków. Filmowy epizod skutecznie przyciąga tu turystów. Mogą oni zobaczyć i ciekawą budowlę, i resztki przycerkiewnego cmentarza. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu zabytkowy nagrobek Fieronii Orlickiej z Dubrawskich, pochodzący z połowy XVII stulecia.