Bieszczadzkie żubry wyruszyły do Bułgarii

Bieszczadzkie żubry wyruszyły do Bułgarii

Polska szczytuje pod względem populacji żubrów, które spotkać można między innymi na terenie Puszczy Białowieskiej czy właśnie Bieszczad. Naukowcy z całej Europy, w tym także z Polski, aktywnie i ciężko działają na rzecz tego, by chronić populacje żubra i sprawić, by ich liczebność wciąż wzrastała. Trzy samice żubra z przepięknych Bieszczad zostaną przetransportowane do odległej Bułgarii, by zwiększyć liczebność tamtejszego, dzikiego stada żubrów.

Trzy samice z Bieszczad zostały odłowione.

Z terenów Nadleśnictwa Lutowisko zostały odłowione trzy samice żubra, celem tego działania będzie przetransportowanie zwierząt do Bułgarii, gdzie trafią do stada pozostałych osobników żubra żyjących w Rodopach. Tego rodzaju działanie ma na celu zwiększenie liczebności populacji bułgarskich żubrów. Projekt rozpoczęty został w 2013 roku, kiedy do Rodopów trafiły pierwsze żubry z Niemiec. Tego stado, które obecnie żyje na wolności, ma zostać zasilone o dodatkowe trzy samice z Bieszczad.

Działania przynoszą skutki.

Według oficjalnych danych, w ciągu ostatnich dziesięciu lat w samej tylko Polsce przybyło około 1000 osobników żubra, co jest niebywałym osiągnięciem. Przypomnijmy, iż nie jest to pierwszy tego typu transport żubrów z terenów Bieszczad. W 2018 roku odłowionych zostało 6 bieszczadzkich żubrów, które także przetransportowane zostały do Bułgarii.