Jasło otrzymało ponad 21 milionów złotych dofinansowania!

Jasło otrzymało ponad 21 milionów złotych dofinansowania!

Miasto Jasło otrzymało aż 21 milionów złotych dofinansowania na trzy wnioski dotyczące inwestycji. Pieniądze te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, Jasło otrzymało wsparcie finansowe w postaci niemal 15 milionów złotych.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Jasło złożyło aż trzy wnioski, które dotyczyły rozbudowy i remontu mostu mieszczącego się na ulicy Krajowickiej, wybudowania żłobka miejska oraz wyposażenia go w niezbędną infrastrukturę i budowę na osiedlu Gądki. Koszt wszystkich inwestycji wynosić będzie prawie 23 miliony złotych, z czego – blisko – 21 milionów stanowić będzie dofinansowanie z rządowego programu. Największą inwestycją będzie rozbudowa mostu na ulicy Krajowickiej, której koszt wyniesie ponad 11 milionów złotych. Na drugim miejscu plasuje się budowa żłobka miejskiego, której wstępny koszt oszacowano na 7 milionów złotych. Budynek ten będzie w stanie pomieścić aż 80 dzieci, a w jej wnętrzu znajdziemy – między innymi – w pełni wyposażoną kuchnię i pozostałą infrastrukturę, która będzie niezbędna w opiece nad dziećmi. Najtańszą inwestycją będzie wybudowanie drogi na wspomnianym osiedlu – tutaj koszty oscylują w okolicach 4 milionów złotych.

Kolejna transza dofinansowania.

Miasto Jasło otrzymało już 15 milionów złotych dofinansowania celem całkowitego zabezpieczenia terenów będących w bezpośrednim ryzyku podtopień i odwodnienie dzielnicy. W ramach pierwszej inwestycji wybudowano specjalne zbiorniki retencyjne, powstał także system umożliwiający bezpośrednie przepompowywanie wody do Jasiołki.