Ogromne składowisko pocisków artyleryjskich z II Wojny Światowej. Niespodziewane odkrycie na jednej z posesji w Jaśle

Ogromne składowisko pocisków artyleryjskich z II Wojny Światowej. Niespodziewane odkrycie na jednej z posesji w Jaśle

22 lipca w piątek w godzinach popołudniowych policjanci z jasielskiej komendy otrzymali zgłoszenie związane z odkryciem na jednej z prywatnych posesji składu pocisków artyleryjskich. Zostały one znalezione podczas przeprowadzania prac ziemnych. Łącznie odnaleziono aż 18 pocisków artyleryjskich pochodzących z czasów II Wojny Światowej.

Akcja saperów.

Saperzy przez cały weekend dokładnie przeszukiwali całą posesję, na której to właściciel podczas prac ziemnych natrafił na ukryte w ziemi pociski. W trakcie poszukiwań zdołali oni odnaleźć łącznie 18 pocisków artyleryjskich. Zanim na miejsce wezwania przybyli saperzy, cały teren został zabezpieczony przez jasielskich policjantów. Wszystkie pociski zostały zabrane przez saperów i przewiezione na teren poligonu wojskowego.

Jak zachować się w przypadku odnalezienia niewybuchów lub innych, niebezpiecznych materiałów wybuchowych?

Niewybuch to określenie stosowane na przedmioty, które zostały wystrzelone, jednak pomimo trafienia w cel nie eksplodowały. W przypadku pocisków odnalezionych na jednej z posesji w Jaśle mamy jednak do czynienia z pociskami, które najprawdopodobniej nie zostały użyte. Nie oznacza to jednak, że nie stanowią one żadnego zagrożenia. W przypadku odnalezienia przedmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą zawierać materiały wybuchowe, należy powiadomić policję i oczekiwać na przyjazd służb, nie należy oddalać się ze wskazanego miejsca – koniecznie powinno się jednak zachować odpowiedni dystans. Kategorycznie zabrania się przenoszenia i dotykania takiego przedmiotu.